VERZENDIGEN EN RETOURS.

Gelieve te noteren dat alle prijzen onderhevig zijn aan 21% BTW.

Xenum Algemene Voorwaarden (de "Overeenkomst") BELANGRIJK:

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen Xenum en De Gebruiker ("U" of "Uw"). Lees daarom aandachtig deze volgende Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, mag u geen toegang tot of gebruik maken van deze website. www.xenum.shop (de "Website") wordt beheerd door Xenum die smeermiddelen, andere olieproducten en aanverwante apparatuur en diensten levert (de "Diensten"). Ten allen tijde kan Xenum deze overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. Gelieve telkenmale U toegang hebt tot of gebruik maakt van de website, deze overeenkomst te herlezen. Als U op enig moment deze Overeenkomst niet wenst te accepteren, mag U geen gebruik maken van de Website.

1.DIENSTEN:

Teneinde de Diensten en Website te gebruiken, dient U te aanvaarden dat U een contractuele verbintenis met Xenum afsluit. Elke bij Xenum geplaatste bestelling zal alleen naar eigen goeddunken van Xenum geaccepteerd worden en wanneer U een e-mail ter bevestiging van Xenum ontvangt. Ieder order dat wordt aanvaard, zal een individuele verbintenis zijn tussen U en Xenum, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle door Xenum geleverde goederen zullen overeenkomstig de details zijn zoals deze vermeld op de Website. Deze kunnen desalniettemin van tijd tot tijd onderhevig zijn aan bepaalde veranderingen. Geen enkele andere specificatie, beschrijvend materiaal, schriftelijke of mondelinge vertegenwoordiging, correspondentie of verklaring, promotionele of verkoopsliteratuur zal deel uitmaken van of als referentie opgenomen worden in de bestelling.

2.PRIJS & BETALING:

U stemt ermee in de prijs te betalen voor de bestelde goederen zoals die op de Website vermeld op het moment dat Xenum uw bestelling ontvangt. Hoewel wij ijveren om ons ervan te vergewissen dat alle prijzen en beschrijvingen zoals die vermeld op de Website, accuraat zijn, kan er in het zeldzame geval altijd nog een fout optreden. Indien Xenum een fout ontdekt in de prijs of omschrijving van de door U bestelde goederen, zal Xenum u hiervan asap op de hoogte brengen en u de keuze bieden uw bestelling te herbevestigen, weliswaar aan de correcte prijs, of u de mogelijkheid bieden deze te annuleren. Indien Xenum niet in de mogelijkheid is U te contacteren, zal Xenum de bestelling als nietig beschouwen. Indien U de bestelling wenst te annuleren en de goederen reeds betaald hebt, zult U een volledige terugbetaling ontvangen. De op de Website vermelde prijzen kunnen van tijd tot tijd onderhevig zijn aan bepaalde veranderingen.

3.EIGENDOMSRECHT:

Het eigendomsrecht op de goederen wordt niet aan U doorgeven totdat U de betaling voor deze heeft overgemaakt aan Xenum. Hoewel het eigendomsrecht nog niet werd overgedragen, is Xenum gemachtigd U diens prijs te eisen van zodra diens betaling verschuldigd is.

4.LEVERING & RISICO:

Tenzij anders vermeld op het order, zijn de vermelde prijzen excl. transportkosten naar op het inkooporder vermelde adres. Xenum behoudt zich het recht een extra kost in te calculeren om een eventuele stijging in de transportkosten, die zich vóór de datum van levering voordoen, te dekken. Elke door Xenum opgegeven tijd of datum voor levering is te goeder trouw en slechts een schatting. Risico's aangaande de goederen worden op U overgezet bij levering van de goederen door Xenum's leverancier. Verzendkosten zijn momenteel nog beperkt tot de EU, maar Xenum levert wereldwijd.

5. ONTVANGEN VAN DE GOEDEREN:

U wordt geacht alle goederen te hebben aanvaard zodra de levering op het adres vermeld op het bestelorder heeft plaats gevonden.

6. HERROEPINGSRECHT:

U heeft het recht Uw bestelling te annuleren binnen de zeven werkdagen. Deze periode van zeven dagen begint de dag dat U Uw aankoop ontvangt. De verzendkosten voor het terugsturen van de goederen naar de verkoper dienen door U betaald te worden. De verkoper dient u terug te betalen binnen de 30 dagen.